Rekonstruksjon av slettet data

Vil du ha tilbake filer som du har slettet ved en feil?

Data

Data som du har slettet ved et uhell, f.eks. bilder, kunderegister, musikkfiler, videofilmer, dokumenter, regnskap mm. kan du i de fleste tilfeller få tilbake.

Selv om harddisken ved en feil har blitt formatert helt, finnes dine mapper og filer på disken, og det aller meste kan rekonstrueres. Spesielt dersom du bruker Windows som operativsystem, er mulighetene svært gode.

Vær forsiktig med å legge inn ny data på harddisken, spesielt på den partisjonen der de tapte filene lå. Da risikerer du at filene skrives over, og slettes for godt. Ligger filene du slettet på C:\, bør du umiddelbart skru av dataen. Det skrives hele tiden ny data til for eksempel vekselfilen (pagefile.sys) og den skjulte systembackup-mappen (System Volume Information). Data du har slettet defineres som "ledig plass", og kan derfor skrives over når som helst.

Kostnaden for gjenoppretting av tapte og feilslettede filer ligger normalt sett mellom kr. 2.500,- til kr. 6.000,- I veldig kompliserte tilfeller kan det i verste tilfelle koste opptil kr. 9.000,- Naturligvis varierer kostnaden avhengig hvor stor harddisk du har, hvor mye data du har lagret på den, hvordan dataene er lagret og hva du har gjort med den etter at du oppdaget slettingen.

Du finner samtlige priser og serviceskjema i pdf-dokumentene i spalten til venstre. Fyll ut serviceskjemaet og send det sammen med harddisken.

Copyright © 2007-2016 - Ahlberg data