Datarekonstruksjon krasjet server/harddisk med RAID

 

RAID

Du kan naturligvis få dine data rekonstruert via Ahlberg data selv etter en harddiskkrasj i en dataserver eller om du har en "vanlig" PC med harddisker i RAID. Det handler om en litt mer kompleks datarekonstruksjon ettersom serveren ofte inneholder flere ulike harddisker som samarbeider og til sammen utgjør et såkalt RAID Array.

Det finnes flere ulike typer RAID og du finner mer finformasjon om de vanligste RAID typene lengre ned. Vi har også lagt inn noen tips om hva man bør unngå for ikke å gjøre saken verre om man har vært uheldig og har fått en krasj i et RAID system.

"Striping" er vanligst i en dataserver med RAID. Datafilene deles opp i filfragmenter som fordeles over flere ulike harddisker. Ingen hele filer finnes på noen av harddiskene, de "pusles" i stedet sammen av RAID systemet som kontrollerer alle diskene. Poenget med RAID er blant annet at lesing og skriving av data på harddiskene går raskere. Det kan være to harddisker som samarbeider som en enhet, såkalt RAID 0, men også 3 disker eller enda flere i en lang kjede (RAID 5). RAID 5 er en mer avansert type RAID og er vanligst på en server med veldig mye lagringskapasitet. 


Kilde: Wikipedia  

I datarekonstruksjonen pusles filfragmentene sammen til fungerende mapper og filer. Er ikke altfor mange sektorer skadet på de ulike harddiskene kan man få et veldig bra rekonstruksjonsresultat. Det er best sjanse for et godt resultat etter en harddisk recovery om harddiskene leveres til oss akkurat som de var etter et krasj - da har vi oftest gode muligheter til å gjenskape det meste av dataene til deg - ofte opp til 100 %.

Det tar naturligvis ofte litt lengre tid å rekonstruere data fra en krasjet dataserver med RAID enn det gjør på en enkel harddisk som inneholder komplette filer. Kostnadene er akkurat det samme som for en "vanlig" datarekonstruksjon pr. harddisk. En viss mengderabatt kan gis om det er flere enn tre harddisker i et RAID.

RAID

Copyright © 2007-2016 - Ahlberg data