Vi gir deg veldig gode muligheter for å få tilbake dine data fra en krasjet harddisk

En harddiskkrasj behøver ikke være slutten. Sjansen for at du får tilbake dine tapte data via Ahlberg data er stor. Vi er komplette når det gjelder datarekonstruksjon, og har høyt utdannede, kyndige og erfarne teknikere og ingeniører. Vi utfører alle typer reparasjoner og datarekonstruksjoner selv og trenger dermed ikke sende harddisker videre til andre partnere i avanserte oppdrag.

Du kan ringe til oss eller komme på besøk for å snakke om ditt lagringsmedium. Når at vi har mottatt lagringsmediet utfører vi først en analyse, og etter analysen får du informasjon om lagringsmediets skader og total kostnad.

Dessverre finnes det useriøse aktører i bransjen, som ikke prioriterer privatkunder eller overholder avtalt kostnadsramme, som man ikke kan besøke og som ikke har kapasitet samt erfaring til å utføre avanserte datarekonstruksjonsoppdrag på egenhånd. Vi håndterer ofte harddisker og andre lagringsmedier som har blitt feilaktig behandlet hos disse bedriftene, og iblant er disse helt ødelagte og ingen datarekonstruksjon mulig, så det er sikrere og billigere å sende ditt lagringsmedium til oss først.

Du er velkommen til å besøke oss for en hyggelig prat.

Besøks- og postadresse: Holtet 45, 1368 Stabekk
Åpningstider: Mandag–fredag 08–16
Telefon: 233 68 555
(Telefontiden er mandag–fredag 08–17)

Du kan også sende pakker til oss via post eller bud. Ahlberg data har kunder i hele Norge, så klikk her om du vil sende din harddisk, mobiltelefon, USB-minne, minnekort eller annet lagringsmedium til oss.

Dagens harddisker er raskere, og lagrer mer data enn tidligere, uten at basiskonstruksjonen har blitt endret. Man presser inn mer og mer informasjon på samme lille lagringsoverflate. Dessverre innebærer dette at feilmarginene også blir mindre – dagens harddisker krasjer og går i stykker i et større omfang enn tidligere. Heldigvis bruker derimot det aller meste av dataene som var lagret på harddisken å kunne rekonstrueres etter en harddiskkrasj om harddisken sendes til Ahlberg data.

Vi anbefaler at man ikke førsøker å «hente ut» dataene på egenhånd eller eksperimenterer med diverse «tips og triks» man kan høre eller finne på internett. Risikoen er veldig stor for permanent og ugjenkallelig å ødelegge dataene. Å la disken være i fred etter et harddiskkrasj og heller kontakte oss først er den beste muligheten for å få så mye intakt data som mulig rekonstruert.

Følg oss gjerne Facebook. Der kan dere også stille oss spørsmål og få svar fra en av oss.

Copyright © 2007-2016 - Ahlberg data