Priser og betalingsvilkår Ahlberg data

    

Er det næringsdata på lagringsmediet du leverer til oss velger du Bedrift. Bedriftskunder har en noe høyere prioritering i vårt laboratorium, og i bedriftskategorien inkluderer vi alle lagringsmedier som hovedsakelig inneholder næringsdata, f.eks. regnskap, kunde- og vareregister og kontrakter osv.

Maxtor burned

Har du bare rent private data på lagringsmediet kan du levere den inn under kategorien Privat. Man kan ikke levere inn lagringsmedium med hovedsakelig næringsdata i privatkategorien.

Bedrift/organisasjon med godkjent kredittverdighet: Betaling mot faktura med 15 dagers kreditt.

Kommune/Myndighet: Betaling mot faktura med 30 dagers kreditt.

Privat: Betaling gjøres i forbindelse med levering av rekonstruerte data via faktura med 15 dagers forfall.

Copyright © 2007-2016 - Ahlberg data