Mer om harddisker, harddiskens konstruksjon og innhold

En harddisk ser ikke altfor avansert ut dersom man åpner dekselet og titter inni (ikke gjør dette selv i et vanlig rom, da slippes det inn partikler som forårsaker skader). Men skinnet bedrar. Harddisken i seg selv er en like intrikat maskin som selve datamaskinen.

Harddisk

Slik ser en åpnet og strippet harddisk ut (IBM/Hitachi Deskstar 120 GB). I bunnen i den runde trommelen sitter en enkel, men svært hurtig elektromotor montert. Denne driver skivene rundt med en hastighet på 7200 runder i minuttet som tilsvarer over 400 km/t.

Motor

Elektromotoren er koblet direkte til harddiskens egen styreenhet, denne kan sammenliknes med harddiskens hovedkort. Styreenheten ser til at motoren får riktig mengde strøm.

Skive

Skivene, selve lagringsmediet, monteres fast på elektromotorens roterende skuldre. Mellom skivene plasseres et gummiskille. Det er høye krav på presisjon. Skivene kan ikke engang variere noen hundretals millimeter i skråning. Det sitter vanligvis to skiver i en nyere harddisk, men det kan være så mange som 12 i eldre modeller. I dagens "største" sitter det inntil 5 skiver. Disse består oftest av glass og på yttersiden belegges de med et tynt magnetisk stoff, bestående av jernoksid og krom. Når harddisken grunnformateres på fabrikken, deles skivene inn i små sektorer. I en harddisk på 200 GB presser man inn hele 400 millioner sektorer, som hver kan lagre en liten bit magnetisk informasjon. Hver og en av disse sektorene kan lokaliseres eksakt av harddiskens lesehode, etter et forutbestemt mønster, ved hjelp av dataens prosessor, operativsystemet og harddiskens styreenhet. Mer info om kontrollenheten lengre ned.

Lesearm

Lesearmen som rører seg med lynets hastighet, pendler rundt en bøyle som er forankret i harddiskens bunnplate, og drives av en elektromagnetisk motor. Lesearmen er koblet via en flerpolet kabel med et stort antall ledninger til harddiskens styreenhet. Noen av ledningene går helt ut til lesehodene. Disse er nesten like tynne som hårstrå. Det gyllenbrune innerst på lesearmen er en elektrisk spole. Elektriske impulser fra styreenheten skaper lokal magnetisme i ulike deler av spolen. Dette i kombinasjon med en fastmontert magnet i lesearmens baseenhet, får armen til å bevege seg frem og tilbake. Presisjonen er ufattelig dersom man tar i betraktning at det finnes 400.000.000 små biter som skal lokaliseres eksakt på mikrosekunder i en 200 GB harddisk.

Lesearm

I lesehodets "baseenhet" sitter både en stor magnet og anordninger som ser til at ikke armen "detter ut", og beveger seg utenfor det området på skivene der dataen lagres. En liten sperre låser armen fast i hvilemodus når harddisken slås av.

Lesehode

Lesehodene sitter lengst ut på lesearmene, som er oppdelt i flere nivåer, ettersom harddisken normalt inneholder to eller flere skiver, og på hvert nivå sitter to tapper som holder hvert sitt lesehode. Skivene leses oftest av både på under- og oversidene, det er altså totalt fire flater som kan lagre data, dersom det sitter to skiver i disken. Alle flatene skrives og leses simultant, og derfor kan ikke skivene avvike i avstand, da harddisken vil få lese og skriveproblemer. Samme problem får man også om skivene blir skeive, så lite som noen hundretusendels millimeter kan være for mye. I verste fall kan det også føre til at lesehodene begynner å skrape i overflaten på skivene og ødelegge magnetsjiktet som lagrer dataene. Spissene på lesehodene er smalere enn spissen på en knappenål. Lesehodene kan du se som små svarte prikker hvis du titter nærme på bildet.

Styreenhet

Styreenheten kontrollerer hvordan harddisken skriver og leser etter et forutbestemt mønster, som er individuelt for hver harddiskmodell. Styreenheten er harddiskens egen hjerne, og uten den vil den være hjelpeløs. Kodene som styrer skriving og lesing er individuelle for hver modell og serie (firmware revisjon). Noen disker rammes ofte av elektroniske problemer, som skylles ulike feil som kan oppstå i de ulike kretsene og "modulene" på styreenheten.

Copyright © 2007-2016 - Ahlberg data