Redde filene - eller ødelegge sjansen

Det er en skikkelig kalddusj når datamaskinen "fryser" og man merker at det ikke er tilgang til disken lenger. Man forsøker en omstart uten at det hjelper. Kanskje hører man merkelige og ukjente lyder fra maskinen.

Boot fail

I en slik situasjon oppstår det ofte panikk og desperasjon, og ved å forsøke selv, kan man i verste fall gjøre det enda vanskeligere å redde lagrede data. Dersom man gjør feil, finnes det en risiko for at man reduserer, eller permanent ødelegger sjansen til å få reddet lagret data. Vi har sett mange eksempler der kunden selv, en datakyndig kompis, eller en allmenn datatekniker, ved å manipulere krasjede harddisker har ødelagt sjansen for en vellykket datarekonstruksjon.

Dette er selvsagt like kjedelig for oss, som for deg som kunde. Leverer du harddisken urørt til oss, etter at datakrasjen har oppstått, øker sjansen for at vi kan rekonstruere fungerende filer, og strukturen som fantes før krasjen. Nedenfor kommenterer vi enkelte ting man bør og ikke bør gjøre etter en krasj.

Se i BIOS om harddisken kommer opp der.

Dette er det første man bør sjekke, dersom det ikke er mulig å starte opp maskinen. Kommer harddisken fremdeles opp med rett modell i BIOS, og ikke har noen ulyder, er det et bra tegn.

Alternativ: Koble til harddisken som slave eller via USB-interface.

Om man kun sjekker om harddisken "kommer opp" er det normalt ingen fare. Finner maskinen harddisken, er det bra. Deretter bør du slå av harddisken og levere til oss.

Advarsel! Kjør ikke scandisk eller checkdisk.

Har du en harddisk du plutselig ikke får tilgang til, kjør ikke checkdisk, scandisk eller liknende programmer. Dette omplasserer innholdet på harddisken, og risikoen er stor for at det ikke er mulig å gjenopprette data. Gjelder det en harddisk med fysiske/mekaniske problem, hvor det har oppstått lokale skader, i form av dårlige sektorer på lagringsmediet, er risikoen også stor for at de fysiske skadene på harddisken forverres. Da minsker sjansen for å kunne gjøre en vellykket og komplett datarekonstruksjon.

Vi har sett flere deprimerende eksempler der bruk av checkdisk etter en harddiskkrasj har ført til håpløse resultater. Et eksempel, er en kameramann som hadde filmet en dokumentar og fikk harddiskkrasj. Han fikk "hjelp" av en datatekniker som kjørte en checkdisk på harddisken, i et forsøk på å redde data. Dette resulterte i at det som skulle reddes, ble skrevet over med verdiløse filfragmenter. Til slutt mistet kameramannen hele sin ferdigredigerte dokumentar. Vi hadde klart å gjøre en fullstendig rekonstruksjon, hadde det ikke vært for at checkdisk hadde blitt brukt før vi fikk tilgang til harddisken.

Kjør ikke Disk Warrior på en mac-disk.

Å kjøre Disk Warrior for å gjenopprette en Mac-disk, er omtrent det samme som å forsøke og benytte seg av checkdisk på en PC. Det er større sjanse for at den tapte informasjonen du ønsker permanent blir skrevet over istedenfor at den reddes. Bruk aldri Disk Warrior etter at en harddiskkrasj har oppstått.

Prøv ikke å kopiere ut data om harddisken ikke vill.

I enkelte tilfeller etter en harddiskkrasj, kan man fortsatt se mapper og filer som ikke kan åpnes. Det kan også hende at en del mapper og filer kan åpnes helt normalt, samtidig som det er enkelte man ikke får tilgang til. Feilen skyldes da ofte fysiske problemer i harddisken. Det er for eksempel vanlig at noen av lesehodene er ujusterte og kan berøre noen av datalagringsskivene i harddisken.

Det kan holde at enkelte sektorer har blitt så skadet at harddisken ikke kan benyttes. Slå av maskinen og kontakt oss så snart som mulig. Sjansen for at vi løser problemet for deg, og at du får tilbake fungerende mapper og filer, er stor.

Eksperimenter ikke med gjør-det-selv data recovery-program.

Om harddisken har fysiske problemer, noe som ikke alltid er åpenbart, kan skanning med data recovery programmer forverre harddiskens problemer og gjøre det at mindre data til slutt kan gjenopprettes – altså nøyaktig motsatt av det man håper på. Ahlberg data har gjort ett eksperiment med ett populært data recovery program som man kan laste ned på nettet og testet dette på en harddisk med lettere fysiske skader og med noen defekte sektorer på lagringsmediet inne i harddisken. En disk vi hadde kunnet redde over 99,9 % av dataene fra med våre egne metoder.

Det er ikke noe feil på data recovery programmet i seg selv, men testen viste hva som kan skje om man ikke håndterer disken profesjonelt. Vi har testet et av de absolutt vanligste og mest nedlastede programmene og har gjort totalt 3 tester direkte på originaldisken. Resultatet taler for seg selv:

Harddisk: IBM/Hitachi Deskstar 07N9514, 120 GB IDE. To partisjoner. Filsystem: NTFS.

Harddisk

1. Første test. Gjennomskanning av begge partisjonene med et populært gjør-det-selv recovery program. Tid for gjennomskanning og lagring av rekonstruerbar data: 9 timer. Antall registrerte skadede sektorer: 57. Resultat: Cirka 50 prosent av informasjonen (stikkprøve av 200 filer) kunne rekonstrueres i fungerende stand. Den opprinnelige strukturen med mapper osv. kunne delvis gjenskapes.

2. Andre test. Tid for gjennomskanning og lagring av rekonstruerbar data: 13 timer. Antall registrerte skadede sektorer: 612. Resultat: Cirka 20 % av informasjonen (stikkprøve av 200 filer) kunne rekonstrueres i fungerende stand. Den opprinnelige strukturen med mapper osv. kunne gjenskapes.

3. Tredje test. Tid for gjennomskanning og lagring av rekonstruerbar data: 18 timer. Antall registrerte skadede sektorer: 3 514. Resultat: Under 10 % av informasjonen (stikkprøve av 200 filer) kunne rekonstrueres i fungerende stand. Den opprinnelige strukturen med mapper osv. kunne gjenskapes.

Det blir naturligvis billigere å gjøre dette enn og levere harddisken til oss. Men, om forsvunnet informasjon virkelig er viktig for deg, så kanskje du skal være skeptisk før du begynner å laste ned og teste ulike gjør-det-selv program. Det kan ikke understrekes nok det at man ikke skal installere noe på en disk man vil redde informasjon fra, da det kan få store konsekvenser. Til dels kan det forverre skadene på disken, og informasjon man vil redde, kan skrives over og ødelegges for godt.

Forsøk aldri å lese data fra en harddisk som gir fra seg ulyder.

Harddisk

Autentisk eksempel på medieskader inni en harddisk. Et lesehode har blitt deformert og begynt å berøre selve lagringsmediet. Det har oppstått ubalanse i hele hardiskkabinettet (det holder med ytterst små differanser). Deretter har alle lesehodene begynt å skrape på mediet (totalt fire flater i dette eksempelet) og ødelagt det tynne magnetlaget som lagrer informasjonen. Ingen data kan rekonstrueres.

Om harddisken gir fra seg ulyder når du starter den opp, anbefaler vi at du umiddelbart slår den av og ikke starter den opp igjen. Det finnes en risiko for medieskader, altså at selve datalagringsmedia i harddisken blir ødelagt etter enkelte typer av mekaniske harddisk krasjer.

1. Disken gir fra seg en regelmessig klikkende/tikkende lyd
- meget høy risiko for medieskader.

2. Disken gir fra seg en dunkende/bankende lyd.
- risikoen for medieskader er også her meget stor.

3. Disken lyder som en ringende mobil (Typisk for Maxtor).
- fortsatt meget høy risiko for medieskader.

I samtlige av disse tilfellene kan det allerede være for sent å redde data om du lar harddisken være på. Slår du den av med en gang noen av symptomene oppstår, er sjansen for at det fortsatt går å redde informasjon betydelig større. Naturligvis finnes det også andre ulyder skadede harddisker kan gi fra seg, men de lydene som er beskrevet her, er de vanligste. For å få en bedømning på hvor alvorlig tilfellet er akkurat for din harddisk, ber vi deg levere den til oss for en undersøkelse.

 

La harddisken være, og lever den til oss før du gjør ytterligere grep. Jo mer urørt harddisken er etter krasjen, jo større er sjansen til å gjøre en vellykket datarekonstruksjon for deg.

Copyright © 2007-2016 - Ahlberg data