Generelle vilkår data recovery - Ahlberg data AS

Harddisk

Sikkerhet: Ahlberg data garanterer at ingen informasjon om innholdet på kundens harddisk (eller annet lagringsmedium) gis videre til uvedkommende. Dette gjelder ikke dersom harddisken inneholder bevis for kriminalitet, som for eksempel mord, barnepornografi eller utpressing. Individuell og personlig sikkerhetsavtale kan tegnes om det er ønskelig. Rekonstruert data oppbevares hos oss i 4 uker, før det slettes på en sikker måte.

Leveringsvilkår: Ahlberg data leverer tilbake gjenopprettet data på ny harddisk, via internett eller USB Flash minne. Ny harddisk eller USB Flash minne inngår ikke i prisen, men kan kjøpes til Svensk butikkpris.

Leveringstid: For normal datarekonstruksjon: 1-3 dager etter at våre teknikere har mottatt lagringsmediet. For RAID-konfigurerte hardisker: 2-5 dager. Om det må utføres mer avanserte operasjoner, som krever spesielle reservedeler, kan leveringstiden bli noe lenger. (Se avansert datarekonstruksjon nedenfor.)

Avansert datarekonstruksjon: Avanserte mekaniske problem som krever kirurgiske operasjoner i harddisken, bytte av lesehode eller andre avanserte operasjoner.

Ahlberg data garanterer ikke at samtlige datafiler kan gjenopprettes fra den krasjede/skadede harddisken. Et normalt resultat, er at det er mulig å gjenopprette mellom 60-100% av filene, avhengig av hvor omfattende skadene er. Store filer, som fordeles over mange sektorer, er det ikke alltid mulig å rekonstruere. I de aller fleste tilfellene kan Ahlberg data gjenopprette 95-100% av filene.

Reservedeler: Kostnaden for reservedeler, som er nødvendige å bestille ved en avansert datarekonstruksjon, betales av kunden - selv om operasjonen ikke gir ønsket sluttresultat.

Undersøkelse av krasjet harddisk: For undersøkelse av harddisken tar vi en fast avgift. (Kreves uavhengig av om operasjonen gir et ønsket sluttresultat eller ikke.)

Innlevert materiell: Alhberg data tar ikke på seg ansvaret for innlevert materiell i mer enn tre måneder. Dette gjelder både harddisker og annet tilbehør. Ødelagte harddisker, harddiskkabinett, monteringstilbehør og eldre datamaskiner (som i praksis er verdiløse) kasseres og leveres til miljøstasjonen, hvis de ikke er hentet av kunden innen tre måneder. Nyere datamaskiner som er levert hos Ahlberg data, oppbevares derimot i seks måneder.

Copyright © 2007-2016 - Ahlberg data