Rekonstruksjon fra CD/DVD og diskett

Digitalminne

I tillegg til harddisker, kan du også få rekonstruert data fra skadede eller ødelagte disketter, CD/DVD-plater eller digitalminner. Muligheten for at vi kan gjøre en suksessfull rekonstruksjon er i de fleste saker meget god.

Det er vanlig at disketter går i stykker etter flittig håndtering, men over 90% av gangene er det mulig å rekonstruere tapt data. Dersom du har slettet filer, eller formatert disketten ved et uhell, er fortsatt mulighetene for en nesten full rekonstruksjon gode. Det er viktig at du ikke bruker disketten, men leverer den til oss i Ahlberg data.

CD/DVD-plater kan bli korrupte og uleselige av mange ulike grunner. Ofte kan skivene være feilbrente, eller man kan ha brent en plate i flere omganger, der tidligere brent data har blitt borte. Mappene og filene kan enten være helt forsvunnet, de kan ikke åpnes, eller filene ser underlige ut når de åpnes. Fysiske skader, som for eksempel riper kan naturligvis også gjøre en plate uleselig. Det er uansett gode muligheter for at Ahlberg data kan rekonstruere tapt data.

Når det gjelder rekonstruksjon av bilder fra digitalminne i digitalkamera, har vi en fast pris på dette. Du finner alle priser, sammen med et skjema for innsendelse av enhet, i pdf-dokumentet til venstre. Skriv dette ut og send det til oss sammen med enheten du trenger hjelp med.

Rekonstruert data kan du få levert på USB flash minne eller over internett.

Copyright © 2007-2016 - Ahlberg data