Harddisk problem - åpne aldri harddisken selv

Åpne aldri harddisken selv utenfor et renrom/laboratorium. I beste fall blir arbeidet vanskeligere og mer komplisert for teknikeren som skal forsøke å jobbe med den. I verste fall umuliggjøres sjansen helt for å få tilbake data.

Harddisk

Å åpne harddisken selv eller bytte ut deler manuelt med enkle verktøy er alt annet enn smart. Sjansen for å lykkes er minimal ettersom feilmarginene er mikroskopiske i en moderne harddisk. Skjevheter på en hundredels millimeter er nok til å ødelegge den delikate balansen mellom de ulike delene inni harddisken, og flatene på harddisken er meget følsomme for feil.

Partikler som slippes inn - mindre enn det blotte øye kan se - kan forårsake voldsomme krasj på mikronivå mellom skivene og lesehodene dersom harddisken startes opp etter at den har blitt åpnet i et vanlig rom. Det kan føre til skader på skivene og at lesehodene deformeres.

Lesehode

Bildet øverst viser et eksempel der en kunde selv har åpnet harddisken i et vanlig rom og byttet ut deler uten den rette forkunnskapen, instrumentene eller verktøyet. Han kunne ikke selv se at han hadde forårsaket noen skader, men i selve kabinettet etterlot han seg fett i form av fingeravtrykk, samt mindre riper og partikler som festet seg på skivene. Mulighetene for å redde data forsvant helt på grunn av dette.

Avlesningsmekanismen var ødelagt og måtte byttes ut. Men det hjelper ikke lenger å bytte avlesningsapparatet i dette tilfellet. Disken går i stykker igjen etter noen mikrosekunder, ettersom lesehodene krasjer mot den minste ujevnhet på skivene. Skivene snurrer rundt i en hastighet på over 400 km/t og lesehodene løper på en tynn luftpute over skivene, med en avstand på noen hundredels millimeter. Tenk deg at du kjører i denne farten med bilen på motorveien og at det plutselig kommer en stor stein eller en dyp grop. Det blir antagelig en kraftig krasj. Start aldri opp harddisken når du har åpnet den i et vanlig rom.

Harddisk

Man skal aldri berøre skivene i en harddisk med fingrene, heller ikke om man har beskyttelseshansker. Ta ikke på lesearmen, skru absolutt ikke bort noen skruer som hører til avlesningsapparatet osv. Det kreves et partikkelfritt renrom (klasse m100), avanserte måleinstrumenter og spesialverktøy utformet for kirurgiske inngrep i harddisker. I tillegg kreves det nøyaktig riktige reservedeler, masse kunnskap, dyktighet og erfaring for å lykkes. Skulle du forsøke å bytte kamaksel på en ny BMW med hammer og skrutrekker? Glem det!

Copyright © 2007-2016 - Ahlberg data